Familjen Fritid Släkt och släktforskning Skellefteå Start
           
Fritid
Föreningar
Arbete
Tåg
ARBETET
 
 

Företagandet

Egentligen hör väl detta inte till under rubriken Fritid, men å andra sidan har mitt arbete i stort sett även varit min hobby och en stor del av fritiden har under årens lopp ägnats åt de egna företagen. Detta är en kortfattad beskrivning över de företag jag varit involverad och anställd i:
Efter fullgjord militärtjänstgöring fick jag direkt anställning på ritkontoret hos Bröderna Lundbergs i Skellefteå, 1966.

Så småningom förändrades mina arbetsuppgifter till kalkylering vilket i sin tur medförde regelbundna kontakter med Bolinder Munktell i Eskilstuna.

Våren 1969 flyttade jag till Eskilstuna och började min anställning på avdelningen för prissättning av reservdelar (PRK). I första hand var jag huvudansvarig för ett projekt som gick ut på datorisering av prissättningen mha regressionsanalys.
     
När projektet hos Bolinder Munktell var avslutat hade jag fattat intresse för ekonomi och beslutat mig att läsa ekonomi på universitetet i Umeå dit vi flyttade hösten 1970.

Under studietiden startade jag en enskild firma (Wahlbergs Import) och började importera massor av olika grejer i första hand från Japan. Efter en mycket lyckad affär med import av glasvaser som jag sålde till KF (30.000 vaser med en nettoförtjänst på 1 kr/st) var intresset för företagandet väckt.

   
Under studietiden träffade jag en kurskamrat - Kjell Pettersson - som blev mycket intresserad av det jag höll på med och vi bildade tillsammans ett aktiebolag (Wahlbergs Import AB) där vi samtidigt med studierna både importerade och sålde allt från leksaker, till husgeråd och sportartiklar.


Vi tom hyrde en liten lokal på Hagaplan i Umeå och en dag 1972 kom hyresvärden och erbjöd oss att köpa in sig i hans företag - AB Wintersport. Wintersport var ett lokalt grossistföretag som sålde sport- och fritidsartiklar till sporthandeln i övre Norrland.
Under åren 1973 till 1977 arbetade jag mer eller mindre heltid med Wintersport och moderbolaget (som namnändrades till WIMAB Import AB), som jag och Kjell Pettersson ägde tillsammans.

Förutom Wintersport med sportgrossistförsäljningen hann vi under dessa år även äga en sportaffär i Boliden, en lås- och nyckelservicebutik i Skellefteå (startat av min far) och en motorlindningsverksad i Umeå. (Motorlindningsverkstaden var för övrigt en filial till MEVA som min far en gång startade i Skellefteå och som då ägdes av min farbror Arvid Wahlberg).

     
Under 1977 började min kompanjon Kjell att fundera på att flytta tillbaka till Tranås, varifrån han kom och av den anledningen investerade vi i en trämöbelfabrik - Pinus Trämöbler AB.

Samtidigt påbörjade vi avvecklingen av övriga bolag. Först sålde vi sportaffären i Boliden, sedan lås-och nyckelservice i Skellefteå (Senare Valters lås- och nyckelservice), samt motorlindningsverkstaden i Umeå (som numera är Bevi AB eller ????)

 
Den stora affären var när vi sålde AB Wintersport till Polar Music AB (Bolaget som ägdes av ABBA och Stickan Andersson). Själv stannade jag kvar som VD- i Wintersport, eller Wimab Sport AB som företaget bytte namn till. VF 1977-07-06 Eftersom företagsköpet gjordes av Polar Music, dvs ABBA blev affären och den efterföljande försäljningen mycket uppmärksammad i media. Ett urval av alla tidningsurklipp om detta hittar du om du KLICKAR HÄR!
     
Tyvärr uppstod problem med Polar Music som ägare varför ett antal av de anställda övertog företag en kortare tid innan det på nytt såldes till Bil & Fritid AB år 1978, som var ett dotterbolag till Svenska Finans. Wimab Sport AB kom då att tillhöra en företagsgrupp med Bil och Fritid och Bilgrossisten, samt ytterligare några bolag med verksamhet i första hand i alla större städer efter Norrlandskusten.

Jag blev först inköpschef i denna företagsgrupp och senare ekonomichef och vice VD.

 
     
Efter ett par år beslutade Svenska Finans att avveckla hela verksamheten som gått med stora förluster och vi blev alla friställda. Jag sökte då en anställning och blev ekonomichef hos SAAB-ANA i Umeå. Där arbetade jag i drygt ett år innan jag på nytt blev egen företagare.  
     
Sedan några år tillbaka hade jag köpt ett eget aktiebolag - Tekno Programvaror, där jag startade en verksamhet med inriktning mot datakonsulting. I första hand samarbetade jag med universitetslektorn Mats Glader och fick ett återförsäljaruppdrag åt Siemens som då tillverkade persondatorer.  
Via just Mats Glader kom jag dessutom i kontakt med Modern Systemering som bildade ett dotterbolag i Umeå med mig som VD i slutet av 1982. Under den perioden hyrde vi lokaler i korsningen Skolgatan-Västra Esplanaden. Lokalen delades med Forslund Data som var ett dotterbolag till Bröderna Forslunds i Skellefteå.

Mats Glader

     
Verksamheten i Modern Systemering och Forslund Data gick väl inte speciellt bra och åter igen via kontakter från Mats Glader bildades företaget Independent Management Training AB i Umeå som ett dotterbolag till finansbolaget Independent. Företaget hyrde lokaler på Skolgatan 92 år 1984 och utökade sin verksamhet med som mest 6-7 personer. Jag fungerade som platschef i Umeå medan en VD tillsattes i Stockholm.  
     
Till att börja med gick verksamheten riktigt bra, men senare när även finansbolagen började få problem beslutade huvudägaren Independent att lägga ned företaget. Jag hade sedan 1979 lärt känna Runde Grundström som också arbetade i databranschen och vi startade 1988 företaget IDEUM (både ett aktiebolag och ett kommanditbolag) som vi kom att äga tillsammans under närmare 20 års tid.
Vi var en av de första företagen som hyrde lokaler på Umedalen som precis köpts av Baltic-gruppen och där blev vi kvar fram till 1997. Verksamheten i IDEUM (eller IDEUM-gruppen som vi kallade oss) bestod i konsultverksamhet och utbildning. Bl.a. samarbetade vi med Microsoft AB rörande utbildningsmaterial för alal deras produkter och samtidigt specialiserade vi oss på konsultuppdrag med Microsoft Excel som bas.  
När vi 1997 flyttade till nya lokaler i Länsresidenset anställde vi även ett par personer, men det var svårt att få lönsamhet på anställda varför vi så småningom återgick till att bara vara vi två, dvs Rune och jag. Under åren fram till 2004 utförde vi mängder av konsultuppdrag, företrädesvis i Stockholm, men även på andra orter i hela Sverige. Microsofts produkter Excel och Access var den huvudsakliga basen för verksamheten och förutom att konstruera olika applikationer i dessa programvaror sysslade vi även med utbildning.    
I samband med att jag avsåg att pensionera mig 2007 sålde jag min andel av IDEUM-gruppen till Rune som fortsatte med likartad verksamhet ytterligare några år.    
     
Under många år har jag dessutom haft ett "fritidsföretag" tillsammans med Anders Wikdahl, nämligen WEWE consult & trading. I det bolaget har vi bedrivit verkligen skiftande verksamhet med både konsultuppdrag, försäljning och utbildning.
Under ett antal år så sysslade vi i WEWE med fastighetsaffärer i Spanien. Detta medförde att vi t.o.m. köpte en lägenhet utanför Marbella. Se mer om Spanien och husaffärerna genom att KLICKA HÄR!
Förutom detta bolag har jag allt sedan vi bildade IDEUM-gruppen varit helägare till bolaget Tekno Programvaror i Umeå AB. Detta bolag har i första hand fungerat som aktieägare till övriga bolag jag varit involverad i. Under en period bedrev jag konsultverksamhet i Tekno och även viss finansiell verksamhet (köp och försäljning av värdepapper). Detta bolag har idag övertagits av min son.