Familjen Släktforskning Skellefteå Trädgård Fritid Startsida
Släkter

Wahlberg
Släktträff
Släktvapen
Martin
Bilder
Amerikagren

Sjödin
Släkten
Släktträff
Bilder
AB John Sjödins
Historia
Högbergs
Smedssläkt

Efterlysningar

SLÄKTFORSKNING
Släktvapnet
Vapnets sköld är himmelsblå och  sköldmärket ( inuti skölden) är en guldfärgad hjälm med två vingar på toppen.

Ovanpå skölden vilar en silverfärgad hjälm med hjälmtäcke i guld och himmelsblått. Även hjälmtäcket på ömse sidor om hjälm och sköld är i färgerna guld och himmelsblått.

Som hjälmprydnad finns ett örnhuvud i profil mot vänster. 

Under vapnet finns ett motto på latin "Nihil Sine Deo", som kanske kan översättas med "Ingenting utan godhet"

Namnet Wahlberg
Efternamnet Wahlberg är svenskt, men troligen härstammar det från den tyska orten Wahlberg. Orten Wahlberg ligger i närheten av Heidenheim (i det tidigare kejsardömet Bevaria)

Redan under den tid Kristofer af Bayern (1441-1448) regerade över Sverige kan namnet Wahlberg ha kommit till Sverige. Det kan även ha varit under den Pfalziska ätten (1654-1720 som startade med Karl X Gustaf) som namnet kom att bli ett svenskt efternamn. Orsaken till detta antagande är framför allt att många soldater tog namnet Wahlberg.

Av denna anledning finns det därför inte bara en släktgren Wahlberg utan en mängd sådana. I vår släkt dök namnet Wahlberg upp först i slutet av 1700-talet, när korpralen Anders Larsson tog sig namnet Wahlberg.

WAHLBERGS FAMILJEVAPEN
Vid en semesterresa till Skottland år 2000 hamnade jag av en slump i en affär som specialiserat sig på släktvapen. När det visade sig att det fanns ett släktvapen för namnet Wahlberg  beställde och fick jag ett "eget" vapen.

Vapnets sköld är himmelsblå och  sköldmärket ( inuti skölden) är en guldfärgad hjälm med två vingar på toppen.

Under vapnet finns ett motto på latin "Nihil Sine Deo", som kanske kan översättas med "Ingenting utan godhet"