Familjen Fritid Släkt och släktforskning Skellefteå Start
           
Släkter
Wahlberg
Släktträff
Släktvapen
Martin
Bilder
Amerikagren
Sjödin
Släkten
Släktträff
Bilder
AB John Sjödins
Historia
Högbergs
Smedssläkt
Efterlysningar
SLÄKTFORSKNING
Släktvapnet
Vapnets sköld är himmelsblå och  sköldmärket ( inuti skölden) är en guldfärgad hjälm med två vingar på toppen.

Ovanpå skölden vilar en silverfärgad hjälm med hjälmtäcke i guld och himmelsblått. Även hjälmtäcket på ömse sidor om hjälm och sköld är i färgerna guld och himmelsblått.

Som hjälmprydnad finns ett örnhuvud i profil mot vänster. 

Under vapnet finns ett motto på latin "Nihil Sine Deo", som kanske kan översättas med "Ingenting utan godhet"

 

 

 

Namnet Wahlberg
I Sverige är efternamnet Wahlberg ett soldatnamn.

Sannolikt härstammar namnet från Tyskland och kan
Det finns fortfarande en liten ort (eller stadsdel) i Tyskland med namnet Wahlberg. Orten ligger i staden Nattheim inom Baden-Würtenburg (norost om München och öster om Stuttgart). Det finns ett par olika tolkningar av ordet, dels att det har att göra med geografisk anknytning, typ "mindre kulle", men även att ordet wahl har med val, som i välja att göra. I så fall var det medeltida elektorer som i Tyskland tog namnet Wahlberg.

Namnet är vanligast i Sverige, men förekommer även i Danmark och Norge

Redan under den tid Kristofer af Bayern (1441-1448) regerade över Sverige kan namnet Wahlberg ha kommit till Sverige. Det kan även ha varit under den Pfalziska ätten (1654-1720 som startade med Karl X Gustaf) som namnet kom att bli ett svenskt efternamn. Orsaken till detta antagande är framför allt att många soldat-rotrar hade namnet Wahlberg.
Av denna anledning finns det därför inte bara en släktgren Wahlberg utan en mängd sådana. I vår släkt dök namnet Wahlberg upp först i slutet av 1700-talet, när korpralen Anders Larsson tog sig namnet Wahlberg.

På Internet kan man få viss statistik kring namnet Wahlberg. Det lär finnas ca. 26 miljoner sidor med namnet Wahlberg på webben.
Det finns även drygt 800-tusen sidor på Facebook med namnet Wahlberg.

I Sverige finns det  3230 personer som har efternamnet Wahlberg. Det placerar det på plats 295.

Sammanfattningsvis visar väl detta att namnet inte är direkt unikt. Det bör påpekas att denna undersökning enbart har behandlat namnet Wahlberg, stavat med dubbel-W och H. I Sverige finns även efternamnet Walberg (utan h) och Valberg (med enkelt V och utan H), samt Vahlberg (med enkelt V och H).

Antalet Walberg i Sverige är 91 personer, med namnet Valberg 235 personer och med namnet Vahlberg 745 personer.

 I USA lär det ha funnits 988 personer med namnet Wahlberg år 2000 och 1118 personer med namnet Walberg.    
 
WAHLBERGS FAMILJEVAPEN
Vid en semesterresa till Skottland år 2000 hamnade jag av en slump i en affär som specialiserat sig på släktvapen. När det visade sig att det fanns ett släktvapen för namnet Wahlberg  beställde och fick jag ett "eget" vapen.

Vapnets sköld är himmelsblå och  sköldmärket ( inuti skölden) är en guldfärgad hjälm med två vingar på toppen.

Under vapnet finns ett motto på latin "Nihil Sine Deo", som kanske kan översättas med "Ingenting utan godhet"