Familjen Fritid Släkt och släktforskning Skellefteå Start
           
Släkter
Wahlberg
Släktträff
Släktvapen
Martin
Bilder
Amerikagren
Sjödin
Släkten
Släktträff
Bilder
AB John Sjödins
Historia
Högbergs
Smedssläkt
Efterlysningar
AB John Sjödins historia
1898 Den 14 juni 1898 registrerade John Sjödin den egna firman John Sjödins Jernhandel i Nordmaling.
På bilden John Sjödin
Johns Sjödin
1911 Butiken flyttades till Skellefteå. Det var E. Nyqvists Jernhandel som köptes för 27.200 kronor-
Adressen var Köpmangatan 7.
På bilden John Sjödin, Helmer Forsberg, Harald Lindgren och K.A. Lundström.
1912 John Sjödin fick patent på ställbar plog med spjälformigt fjöl - fjällplogen "TRÄFF".  
1921 Bildades Aktiebolaget John Sjödins Järn och Maskinaffär med ett aktiekapital på 158.000 kronor.
1922 John Sjödin avled och sonen Tycko Sjödin utsågs till VD för bolaget
1927 Byggdes affärshuset i hörnet av Stationsgatan och Nygatan i Skellefteå
1927 I November eldhärjades bolagets lokaler vid Köpmangatan.  
1934 Byggdes ett nytt magasin vid järnvägen  
1936 Affärslokalerna utvidgades med en särskild sportavdelning  
1944 Bildades tillsammans med några kollegor AB Skellefteå Maskinaffär med verksamhet på Storgatan 30  
1965 Avled styrelse- ordföranden Petter Sjödin (John Sjödins bror) och efterträddes som styrelseordförande av Bankdirektör Gustaf Öberg.
1967    
1969 Sammanfördes moderbolaget och dotterbolagets - AB John Utterströms - rörelser.  
1969 I slutet av maj skedde inflyttning i en nyuppförd anläggning på industriområdet Hedensbyn knappt 5 km från Skellefteå centrum  
1969 Den 26 augusti utbröt en brand i de nybyggda lokalerna på Hedensbyn som totalförstörde såväl nybyggnaden som varor och inventarier i densamma.
1970 I mars 1970 var den nedbrända fastigheten återuppbyggd och verksamheten kunde återupptas efter att ha bedrivits i provisoriska lokaler under drygt ett halvt år.  
1974 All järnhandel avvecklades vid centrumbutiken som därefter enbart hade försäljning av sportartiklar och husgeråd.  
1975 Efterträddes  Gustaf Öberg av Sven Westberg som styrelsens ordförande.  
1976 Vid en anlagd brand den 19 januari förstördes hela bolagets anläggning på industriområdet på Hedensbyn med undantag av lagerbyggnaden för stål.
1976 Byggdes en ny butiksbyggnad på en angränsande tomt på Hedensbyn, samtidigt som en lagerbyggnad uppfördes där den nedbrunna fastigheten stod. Totalt förfogar företaget över 8500 m2 uppvärmda lokaler och 1500 m2 kallförråd.  
1977 All verksamhet vid Centrumbutiken avvecklades och flyttades till Hedensbyn. Samtidigt såldes fastigheten där centrumverksamheten bedrivits.  
1979 Bolaget blir generalagent för försäljning av Utternbåtar såväl i Sverige som utomlands genom det helägda dotterbolaget Utternbåtar AB.
1981 Tillverkarna av Utternbåtar återtar partiförsäljningen varför bolaget enbart behåller sin lokala försäljning. En centrumverksamhet med försäljning av maskiner för kök, tvätt etc. har återupptagits i namnet AB John Utterström.  
1982 Koncernen Bröderna Forslund förvärvas. Detta bolag jämte dotterbolaget Forslunds Bil i Piteå är Volvo-återförsäljare i Skellefteå- och Piteå-distrikten.  
1988 Såldes hela koncernen till Contorta AB  
Vid en semesterresa till Skottland år 2000 hamnade jag av en slump i en affär som specialiserat sig på släktvapen. När det visade sig att det fanns ett släktvapen för namnet Wahlberg  beställde och fick jag ett "eget" vapen.

Vapnets sköld är himmelsblå och  sköldmärket ( inuti skölden) är en guldfärgad hjälm med två vingar på toppen.

Under vapnet finns ett motto på latin "Nihil Sine Deo", som kanske kan översättas med "Ingenting utan godhet"